Opublikowano: 09 października 2017

Komunikat do Mieszkańców!


Komunikat do Mieszkańców!

Z uwagi na silny wiatr (orkan Ksawery), który w czwartek 5 października 2017 roku wyrządził wiele szkód m.in. na terenie gminy Krzywiń, zwracam się z apelem o przekazanie informacji, zgłaszanie strat w nieruchomościach, w budynkach mieszkalnych i gospodarczych do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu do Pani Barbary Matyjaszczyk (zarządzenie kryzysowe) pod adresem e-mail: sekretariat@krzywin.pl lub drogą telefoniczną 65 5 170 525 wew. 200 lub 212.

Jednocześnie zwracam się z apelem o sprawdzenie stanu dachów i budynków oraz ich należyte zabezpieczenie.

Z-ca Burmistrza

Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Bartosz Kobus