Opublikowano: 28 listopada 2019

Kolejne remonty w ŚDS.


Kolejne remonty w ŚDS.

W roku 2019 w Środowiskowym Domu Samopomocy kontynuowano wymianę oświetlenia na energooszczędne. Stare świetlówki zostały zastąpione lampami LED.

Kolejnym etapem prac remontowych była naprawa dachu. Inwestycja ta obejmowała: wymianę rynien, pasów nadrynnowych uchwytów piorunochronu, a także uszczelnienie obróbek blacharskich i malowanie opierzeni ogniomurków.

Ze względu na pojawiające się nierówności i obniżenie poziomu niektórych elementów kostki brukowej wykonano naprawę nawierzchni na terenie ŚDS. Prace obejmowały demontaż kostki oraz powtórne położenie nawierzchni na podsypce cementowo – piaskowej.

red.