Opublikowano: 06 grudnia 2018

Koła Gospodyń Wiejskich w nowej odsłonie


Koła Gospodyń Wiejskich w nowej odsłonie

Zakończyły się prace nad ustawą o Kołach Gospodyń Wiejskich.
Jakich zmian w funkcjonowaniu KGW można się spodziewać? Jaki będzie ich status i skąd mogą pozyskać środki na dofinansowanie?

Zapraszamy na spotkanie dotyczące nowej ustawy o funkcjonowaniu Kół Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się 10 grudnia o godz. 16:00 w Sali Wiejskiej w Zbęchach - Pole

Podczas spotkania Natalia Szymanowska, Doradca Centrum PISOP w Lesznie opowie o:

  • warunkach funkcjonowania KGW w świetle nowej ustawy,
  • sposobach przekształcenia dotychczas istniejących KGW w stowarzyszenia,
  • możliwościach finansowania działalności KGW.

Spotkanie kierujemy do obecnie działających Kół Gospodyń Wiejskich oraz grup nieformalnych, które  chciałyby tworzyć koła w swoich miejscowościach w całej Gminie Krzywiń.

Zgłoszenia prosimy kierować do Magdaleny Wróblewskiej pod numerem telefonu 65 520 78 86, bądź e-mail magdalena.wroblewska@pisop.org.pl