Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Kanalizacja dla ,,przedsiębiorców’’ (2020)


Firma PPUH ,,Instalex" z Kalisza realizuje zamówienie publiczne pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do strefy aktywizacji gospodarczej w miejscowości Krzywiń". Wartość zadania po przetargu to 246.222,40 zł brutto. Zadanie ma zostać zrealizowane do 15 lipca 2020 r. Do sieci kanalizacji sanitarnej (oczyszczalni ścieków w Krzywiniu) podłączeni zostaną nowi odbiorcy – cztery znaczące podmioty gospodarcze.