Opublikowano: 09 listopada 2017

Jak ,,idzie’’ budowa…


Jak ,,idzie’’ budowa…

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej z realizacji jednej z największych inwestycji w historii Gminy Krzywiń, czyli budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną. Warto przypomnieć, że oczyszczalnia ścieków będzie się składać z następujących obiektów: zbiornika oczyszczalni ścieków ZB1, zbiornika oczyszczalni ścieków ZB2, pompowni ścieków z kratą koszową PK, komory zestawu do mechanicznego oczyszczania ścieków KZM, stacji zlewczej SZ, budynku wielofunkcyjnego BW, wiaty składowania osadu WO, zbiornika ścieków dowożonych ZD oraz zbiornika osadów dowożonych ZO. W ramach realizacji inwestycji planuje się również budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami o łącznej długości 17,25 km (w tym grawitacyjna: 10,08km; ciśnieniowa: 3,52km i przykanaliki: 3,65km). (AK)