Opublikowano: 10 września 2019

Inwestujemy w oświatę!


Inwestujemy w oświatę!

Krzywińska baza oświatowa zmienia swoje oblicze. Szkoły stają się bardziej kolorowe, przyjazne i nowoczesne. Jeszcze przed pierwszym dzwonkiem rok szkolny 2019/2020 na potrzeby placówek w Krzywiniu i Lubiniu zakupiono interaktywne monitory, które zastąpiły tradycyjne tablice. Podczas wakacji w drugiej z wymienionych szkół przeprowadzono inwestycje za kwotę ok 100 tysięcy złotych. Wyremontowano między innymi dwie klasy, podłogi w kilku pomieszczeniach oraz korytarz ,,główny’’, a także zakupiono nowe mebli do klas. Wejście do budynku zyskało nowe drzwi, a sala gimnastyczna okna. Podobne ,,zabiegi'' estetyczno - remontowe stały się takze udziałem Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu. W kontekście inauguracji nowego roku szkolnego warto odnotować, że po przerwie do Krzywinia powróciła ,,zawodówka". Samorząd razem z dyrekcją miejscowego Zespołu Szkół przeprowadził skuteczną rekrutację w wyniku której została utworzona 21 osobowa pierwsza klasa Szkoły Branżowej I stopnia! (AK)