Opublikowano: 12 lipca 2019

Dotacje na zabytki (złóż wniosek)!


Dotacje na zabytki (złóż  wniosek)!

Dla kogo dotacja i na co?

,,§ 1. 1. Z budżetu Gminy Krzywiń może być udzielona dotacja na dofinansowanie nakładow

koniecznych do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robot budowlanych przy zabytku

wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Krzywiń.

2. Prawo do otrzymania dotacji z budżetu Gminy przysługuje podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, zobowiązanych z mocy prawa do finansowania prac przy tym zabytku.

3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac

konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, które zostaną przeprowadzone w roku następującym po roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji.”

(…)

,,§ 2. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.”

Termin złożenia wniosku: do 15 września br.

Miejsce: Sekretariat Burmistrza w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń 

Szczególnie zachęcamy do skorzystania z możliwości otrzymania dotacji właścicieli kamienic położonych na krzywińskim  rynku, w ścisłym centrum Krzywinia.

W załączeniu treść uchwały wraz z formularzem wniosku do wypełnienia.

Więcej informacji pod nr tel. 65 5 170 525 wew. 202 lub drogą elektroniczną, kierując zapytanie pod adres: bartosz.kobus@krzywin.pl.

 

Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Bartosz Kobus


Pliki do pobrania: