Opublikowano: 16 kwietnia 2018

Dotacja na drogi gminne.


Dotacja na drogi gminne.

Decyzją Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 26 marca 2018r. gmina Krzywiń otrzymała pomoc finansową na dofinansowane budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Krzywiń -środki w ramach FOGR -w kwocie 118.500,00 zł. Jest to jedna z najwyższych dotacji przyznanych przez Sejmik Województwa.

Gmina Krzywiń złożyła stosowny wniosek o udzielenie pomocy na budowę dróg dojazdowych (gminnych) do gruntów rolnych pod koniec 2017 roku.

Przetarg na budowę dróg w Nowym Dworze, Łuszkowie, Bielewie i Zglińcu został już rozstrzygnięty a umowy podpisane.

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku.

https://bip.umww.pl/artykuly/2823922/pliki/20180404121442_1004z1.pdf

red.