Inwestycje
Opublikowano: 10 sierpnia 2022

DODATEK WĘGLOWY - informacje


DODATEK WĘGLOWY - informacje

Można już składać wnioski o dodatek węglowy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało rozporządzenie określającej wzór wniosku. O wydaniu rozporządzenia poinformowała we wtorek wieczorem minister klimatu Anna Moskwa. Od środy 17 sierpnia weszło ono w życie.

Dodatek węglowy w wysokości 3000 zł to forma jednorazowej pomocy dla osób, które ogrzewają domy węglem.


 Kto może złożyć wniosek o dodatek węglowy?


Wniosek o dodatek węglowy w wysokości 3000 zł może złożyć osoba, która ogrzewa swój dom węglem. W przyznawaniu dodatku węglowego nie jest brane kryterium dochodowe, a więc wniosek mogą złożyć wszyscy. Warunek jest jeden! Dopłatę dostaną tylko osoby, które zgłosiły w deklaracji CEEB, że głównym źródłem ciepła w ich domu jest węgiel lub węglopochodne.


 Gdzie i kiedy złożyć wniosek?


Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.

  • W poniedziałek od 7:00 - 17:00
  • We Wtorek i Środę od 7:00 - 15:00
  • W czwartek i Piątek od 8:00 - 15:00


Wnioski przyjmowane będą w Kancelarii - w Pokoju nr 1 w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu.


 Do kiedy złożyć wniosek o dodatek węglowy i kiedy wypłata?

Ostatecznym terminem złożenia wniosku jest 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrzone. Gmina ma 30 dni na rozpatrzenie pisma i wypłatę świadczenia.


 Jak wypełnić wniosek o przyznanie dodatku węglowego?


Wniosek o dodatek węglowy składa się z dwóch części. W pierwszej części wnioskodawca zobowiązany jest do podania podstawowych danych:

imię i nazwisko,
obywatelstwo,
PESEL
adres zamieszkania,
numeru telefonu oraz adresu e-mail - dane nieobowiązkowe,
numer konta bankowego, na które mają zostać wypłacone pieniądze.

W formularzu wniosku o dodatek węglowy należy również podać dane dotyczące wielkości gospodarstwa domowego i jego członków oraz informację dotyczącą źródła ogrzewania.

W drugiej części wniosku o dodatku węglowy znajduje się oświadczenie, potwierdzające, że podane informacje są zgodne z prawdą.

WAŻNE! W przypadku złożenia wniosku o dodatek węglowy 3000 zł przez więcej niż jednego członka tego samego gospodarstwa domowego, przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.


Dodatek węglowy tylko dla zgłoszonych w CEEB


Przypominamy, że aby otrzymać dodatek węglowy, należy wpisać swoje gospodarstwo domowe do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Bez tego dodatek węglowy nie może zostać wypłacony. Przy wypłacie dodatku węglowego nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe, a sam dodatek będzie zwolniony z opodatkowania.


 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".