Inwestycje
Opublikowano: 25 października 2023

BLISKO „Krzywiń mały/wielki świat”


BLISKO „Krzywiń mały/wielki świat”

Główne założenia programu BLISKO to rozwijanie lokalnych partnerstw, wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, wymiana doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju oraz włączanie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych.

Zgodnie z tymi przesłankami Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń miała pracowity wrzesień br., gdyż pracownicy Biblioteki 7.09.2023 r. wyruszyli na wizytę studyjną do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kulturalnej w Poznaniu. Tam wraz z bibliotekarzami z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Tomaszewskiego w Kościanie i Biblioteką Publiczną im. Czesława Przygodzkiego w Czempiniu zwiedzili poznańską bibliotekę oraz mogli zapoznać się z pracą i ofertą kulturalną placówki. Następnie odbyło się szkolenie „Niecodzienna oferta biblioteczna”, w którym uczestnicy zespołowo tworzyli wizje nowoczesnych bibliotek i prawdziwie „odlotowych” wydarzeń czytelniczych. Bibliotekarzom tak się spodobało poszerzanie wiedzy zawodowej, że w dniu 13.09.2023 r. w siedzibie krzywińskiej Biblioteki zorganizowane zostało szkolenie „50 sposobów promocji czytelnictwa w bibliotece” poświęcone marketingowi czytelniczemu.

Aktywizowaniu lokalnego rynku książki służyło także spotkanie autorskie z regionalistą i literatem Pawłem Buksalewiczem w dniu 21.09.2023 r. Była to niezwykła lekcja historii i wspomnień, z której chętnie skorzystali pasjonaci studiów regionalnych. Rodzynkiem wieczoru okazała się prezentacja dorobku literackiego Autora, który przybliżył swoje trafne i dowcipne fraszki oraz aforyzmy.

Działania Biblioteki skierowane zostały również do najmłodszych mieszkańców naszej gminy.  Od 19 do 21 września 2023 r. do udziału w warsztatach komiksowych, prowadzonych przez Zbigniewa Masternaka, zaproszeni zostali uczniowie klas II – VIII z Zespołu Szkół
w Krzywiniu. Uczestnicy dowiedzieli się co to jest komiks, poznali jego historię, następnie zgłębiali tajniki sztuki tworzenia historii rysunkowych. W wyniku działań młodzieży powstanie drukowana komiksowa historia miasta i gminy Krzywiń.

Pod koniec września w pięknej sali wiejskiej w Bielewie odbyła się konferencja z udziałem licznego grona osób działających na terenie naszej gminy – liderów lokalnego życia społecznego, by przedstawić zadania, harmonogram i plan wspólnej pracy nad rozwojem potencjału kulturowego Krzywinia. Następnie goście zostali poproszeni o przedstawienie swoich propozycji działań i tu nastąpiła prawdziwa lawina pomysłów oraz projektów, które mogą być zrealizowane w najbliższym czasie. Partnerzy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń to: Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, Zespół Szkół w Krzywiniu, Środowiskowy Dom Samopomocy w Krzywiniu, Gminna Rada Seniorów, Stowarzyszenie „Promień” w Krzywiniu, Sołectwo Bielewo, Klub Seniora „Karuzela Życia” Bielewo, Koło Gospodyń Wiejskich Bielewo, Koło Gospodyń Wiejskich Gierłachowo i Koło Gospodyń Wiejskich Jerka. W konferencji wzięli udział także Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, oraz Klub Seniora Jerka.

Już wkrótce kolejne inicjatywy: warsztaty wokalne i teatralne, spotkania otwarte dla mieszkańców, szkolenia i wyjazdy, a do 15 listopada 2023 r. zakończy się I etap realizacji zadania „Krzywiń mały/wielki świat”.

Zapraszamy do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń, sami sprawdźcie, jak działamy,

aby być BLISKO Was!