Inwestycje
Opublikowano: 06 czerwca 2022

ASF w Gminie Krzywiń


W związku ze stwierdzeniem w miejscowości Bieżyń, gmina Krzywiń, ogniska afrykańskiego pomoru świń ASF, w najbliższym czasie zostanie wyznaczona CZERWONA STREFA.

Informacje o terminie obowiązywania i zasięgu CZERWONEJ STREFY oraz wszelkich obowiązkach, zakazach i zmianach z tym związanych, będziemy podawać do publicznej wiadomości bez zbędnej zwłoki.

Prosimy o śledzenie informacji i zmian na stronie Gminy Krzywiń – www.krzywin.pl

Informacje na temat ASF w Gminie Krzywiń ogłoszone będą również przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (PWL) w Kościanie.