Opublikowano: 16 maja 2018

95 lat Pani Moniki!


95 lat Pani Moniki!

Najstarsza mieszkanka Kopaszewa Pani Moniki Majchrzak świętowała 95 urodziny!

Przypomnijmy krótko historię życia naszej jubilatki:Pani Monika Majchrzak, córka Michała Pacholczyka i Zofii Pacholczyk z domu Idkowiak urodziła się w Kopaszewie dnia 27 kwietnia 1923 roku jako jedna z dziesięciorga rodzeństwa. Przed wojną jej ojciec przez okres dwudziestu lat był w Kopaszewie sołtysem. W czasie wojny, w 1941 roku została wraz z ojcem i trzema siostrami wywieziona do Austrii na roboty, chciano ich nawet wynarodowić. Do Polski wróciła w roku 1944, najpierw mieszkała w okolicach Łodzi, do rodzinnego Kopaszewa powróciła dopiero po zakończeniu wojny. Za mąż jubilatka wyszła w roku 1954. Jej mąż Stanisław Majchrzak przez całe życie pracował jako kolejarz. Mieszkając razem z rodziną w Sierakowie Pani Monika  jednocześnie pomagała w prowadzeniu gospodarstwa w Kopaszewie. Dorobek rodzinny naszej jubilatki to dwóch synów, siedmiu wnuków i jedna wnuczka.  Obecnie mieszka razem z synem i jego rodziną w Kopaszewie.”

Kilka dni po urodzinach Pani Moniki Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak odwiedził jubilatkę i przekazał na jej ręce najlepsze życzenia w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców naszej Gminy.Pani Monika przywitała gości z pogodnym uśmiechem. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Życzymy Pani Monice STO LAT! (ZM)