Opublikowano: 29 lipca 2020

95 lat Pana Mariana


95 lat Pana Mariana

Pan Marian Konopczyński urodził się 13 kwietnia 1925 roku w Świńcu. Jego rodzice Franciszek i Anna prowadzili tam gospodarstwo rolne. W czasie niemieckiej okupacji Pan Marian pracował na gospodarstwie u Niemca w swojej rodzinnej miejscowości – Świńcu. Po wojnie, w latach 1946-1948 odbywał służbę wojskową. W roku 1950 założył rodzinę, jego żona Zenona z domu Kmieciak wywodziła się także z tej samej miejscowości – Świńca. Całe życie naszego jubilata związane było z pracą społeczną. Można powiedzieć, że był „zawodowym” sołtysem. Funkcję tę pełnił w latach 1951-1990. W czasie „sołtysowania” był świadkiem i współtwórcą zmian zachodzących w wiosce; elektryfikacji, telefonizacji, wodociągowania wioski, budowy świetlicy wiejskiej itd…. Pan Marian wspomina,  że wszystkie te przedsięwzięcia obarczone były wieloma trudnościami, bo w tamtych czasach materiałów budowlanych się nie kupowało, tylko trzeba je było „zdobywać”. Mówi też, że sama praca sołtysa miała zupełnie inną specyfikę; sołtys między innymi zajmował się kontraktacją płodów rolnych, ubezpieczeniami, wystawiał atesty. Za swoje zaangażowanie w pracę społeczną Pan Konopczyński został wyróżniony wieloma medalami i odznaczeniami, które skrzętnie do dzisiaj przechowuje. Dorobek rodzinny jubilata to: pięciu synów, jedna córka, czternaścioro wnuków i szesnaścioro prawnuków. W imieniu wszystkich mieszkańców gminy Szanownemu Jubilatowi gratulacje i życzenia złożył Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak. (ZM)