Opublikowano: 14 maja 2018

90 lat Pana Mariana


90 lat Pana Mariana

Pan Marian Połomski urodził się dnia 14 kwietnia 1928 roku w Ziemnicach (obecnie gmina Osieczna), jako przedostatni z  dziewięciorga dzieci Władysława Połomskiego i Marianny Połomskiej z domu Prałat. Rodzice mieszkali w Ziemnicach-Ustroniu i tam prowadzili duże jak na ówczesne czasy, 22-hektarowe gospodarstwo rolne. W roku 1955 Pan Marian założył rodzinę. Wraz z żoną Krystyną pochodzącą z Łuszkowa zamieszkali w Krzywiniu. Początkowo mieszkali przy ul. Kościańskiej, później wybudowali dom przy ul. Mostowej.  Tam też powstało gospodarstwo ogrodnicze – 2  szklarnie. Poza ogrodnictwem życie zawodowe Pana Połomskiego związane było zawsze z motoryzacją, był jednym z pierwszych w okolicy taksówkarzy. Dorobek rodzinny jubilata to: 1 córka, 2 wnuków oraz 4 prawnucząt. Od roku 1999 Pan Marian jest wdowcem, mieszka razem z córką i jej małżonkiem w tym samym domu, który pobudował przed laty.

Z okazji tak pięknej, dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak odwiedził Jubilata i w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców gminy przekazał Panu Marianowi serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. (ZM)