Opublikowano: 11 kwietnia 2018

,,Z pasją pokonasz nałóg''


,,Z pasją pokonasz nałóg''

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pedagodzy Szkolni zapraszają dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt.: ,,Z pasją pokonasz nałóg''. Szczegółowe informacje w załączniku.