Opublikowano: 12 lipca 2019

,,Seniorski’’ samorząd


,,Seniorski’’ samorząd

24 lipca br., o godz. 10.00, w salce narad Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu odbędzie się pierwsza sesja Gminnej Rady Seniorów drugiej kadencji. Program obrad przewiduje wybór prezydium rady oraz omówienie spraw bieżących. W skład samorządu najstarszym mieszkańców ziemi krzywińskiej weszły osoby wytypowane przez kluby seniora działające na terenie gminy oraz przedstawiciele Rady Miejskiej Krzywinia oraz Burmistrza. Warto dodać, że przez ostatnie cztery lata seniorskiemu samorządowi przewodniczyła Krystyna Sikorska (na zdjęciu). (AK)  

Skład Gminnej Rady Seniorów II kadencji:

  1) Barbara Adamska

  2) Krystyna Andrzejewska

  3) Hieronim Gościniak

  4) Gertruda Kaczmarek

  5) Mieczysław Landzwojczak

  6) Danuta Pośpiech

  7) Jan Musielak (Przedstawiciel Rady Miejskiej Krzywinia)

  8) Krystyna Sikorska

  9) Maria Skrzypczak

10) Aniela Tomkowiak

11) Mirosław Zawalij

12) Krystyna Nadolna (Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń)

13) Genowefa Szczerbal (Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń)

14) Teresa Michalska (Przedstawiciel Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń)