Opublikowano: 14 maja 2020

,,Równiarka’’ w akcji


,,Równiarka’’ w akcji

Epidemii ,,koronawirusa’’ nie zatrzymała bieżącej naprawy dróg gruntowych znajdujących się na terenie Gminy Krzywiń. Równiarka już ,,odwiedziła’’ lub wkrótce wjedzie na ,,gruntówki’’ w Lubiniu, Bielewie, Łagowie, Żelaźnie, Zbęchach Pole, Łuszkowie, Czerwonej Wsi, Starym Dębcu i Krzywiniu. (r)