Opublikowano: 06 grudnia 2017

,,Opłatek’’ seniorów


,,Opłatek’’ seniorów

5 grudnia br., w krzywińskim ,,Domu Strażaka’’ odbyło się spotkanie opłatkowe członków Klubów Seniora działających na terenie ziemi krzywińskiej. Zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń przyjęło  230 seniorów. Zgodnie z wielowiekową tradycją nie tylko ,,połamali się’’ oni opłatkiem, ale także wysłuchali okolicznościowego koncertu kolęd przygotowanego przez Stowarzyszenie ,,Z muzyką do ludzi’’’’. Spożywane pokarmy pobłogosławił proboszcz parafii pw. Św. Mikołaja w Krzywiniu ks. płk. Józef Srogosz, natomiast do świąteczno - noworocznych życzeń Burmistrza Jacka Nowaka przyłączyły się - Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska oraz Krystyna Sikorska, ,,szefowa’’ Gminnej Rady Seniorów. (AK)