Opublikowano: 17 czerwca 2020

,,Lifting’’ w Starym Dębcu


,,Lifting’’ w Starym Dębcu

Poprawa stanu nawierzchni dróg Gminy Krzywiń to stan permanentny. Ostatnio ,,lifting’’ przeszły ,,gruntówki’’ na terenie Starego Dębca. Prace wykonano dzięki konstruktywnej współpracy na linii władze samorządowe – sołectwo Jurkowo – właściciele posesji. (r)