Opublikowano: 03 grudnia 2018

,,Cyfrowa Wielkopolska’’


,,Cyfrowa Wielkopolska’’

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przystąpił do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 PO PC: E-Senior 65+) projektu ,,CYFROWA WIELKOPOLSKA’’ dla osób powyżej 65 roku życia. Podstawowym celem projektu jest aktywacja osób z zakresu kompetencji cyfrowych. Program ten umożliwia każdemu uczestnikowi projektu nabycie bardzo praktycznych umiejętności obsługi internetu, komputera, telefonu, tabletu i innych urządzeń IT. W kursie komputerowym bierze udział 30 seniorów z Gminy Krzywiń. Kurs ten jest bezpłatny, bez egzaminu i bez stresu. Uczestnicy kursu zostali podzieleni na trzy grupy. Dnia 20.11.2018 r. szkolenie rozpoczęły pierwsze dwie grupy, które spotykają się w każdy wtorek i czwartek (są to 4 godziny zegarowe) w salce konferencyjnej znajdującej się w Centrum Usług Społecznych. Koniec szkolenia nastąpi w dniu 29.01.2018 r. Natomiast trzecia grupa przystąpi do szkolenia na początku Nowego Roku. (r)