Opublikowano: 08 listopada 2018

,,Ćwiczenia Renegade’’


W dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się Ćwiczenie Renegade z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty oraz odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty"