Opublikowano: 19 maja 2017

,,Bezpieczny Przedszkolak’’


,,Bezpieczny Przedszkolak’’

W Zespole Szkół w Starych Oborzyskach odbył się finał IV edycji konkursu „Bezpieczny Przedszkolak”. W imprezie z dobrej strony zaprezentowały się maluchy z Przedszkola Samorządowego w Jerce, które zakończyły zabawę na drugim miejscu! Celem konkursu było pobudzanie aktywności dzieci w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowanie umiejętności świadomego wykorzystania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, rozwijanie umiejętności autoprezentacji grupy, integracja dzieci i nauczycieli z przedszkoli powiatu kościańskiego. Przedszkolaki zaprezentowały swoje drużyny, wykazały się wiedzą o bezpieczeństwie oraz sprawnością fizyczną. Najlepsze okazało się Przedszkole w Starych Oborzyskach, które otrzymało Puchar ufundowany przez Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie. Warto przypomnieć, że triumfatorami ubiegłorocznej edycji były dzieci z Kopaszewa!