Opublikowano: 15 marca 2017

XXVII Sesja Rady Miejskiej Krzywinia


XXVII Sesja Rady Miejskiej Krzywinia

Podczas obrad wysłuchano informację Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Kierownik Posterunku Policji w Krzywiniu Sławomir Krzysztofik przedstawił sprawozdanie z działalności w 2016 roku. Radny Leszek Majchrzak złożył zapytanie w sprawie uzupełnienia odpowiedzi udzielonej mu przez Burmistrza w kwestii oszczędności wynikających z reorganizacji oświaty przeprowadzonej w 2015 roku.

Rada Miejska Krzywinia w części uchwałodawcze podjęła ostateczną uchwałę w sprawie sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krzywiń do nowego ustroju szkolnego oraz określiła kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywiń. Ponadto miłym akcentem było nadanie imienia Przedszkolu Samorządowemu w Krzywiniu - Majki Jeżowskiej.

Rada Miejska Krzywinia podjęła także uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Krzywiń w 2017 roku. W części uchwałodawczej dotyczącej uchwał finansowych Rada Miejska Krzywinia zmieniła uchwałę budżetową na rok 2017 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2035. Z treścią podjętych uchwał będzie mnożna zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej. (MN)