Opublikowano: 28 sierpnia 2017

Uroczysta Sesja


W środę, 6 września br., sali krzywińskiego Domu Strażaka, odbędzie się uroczysta Sesja Rady Miejskiej Krzywinia.

Program obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie uroczystej sesji

2. ,,Łączy Nas Historia” - Przemówienie okolicznościowe Burmistrza Miasta i Gminy

Krzywiń Jacka Nowaka

3. „Krzywiń - 780 lat życia miasta”- dr Mikołaj Pukianiec (Brama Poznania ICHOT)

4. „Aktywny Krzywiń, Aktywne Społeczeństwo”- prezentacja potencjału społecznego

Krzywinia - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus

5. Wręczenie wyróżnień - Nagroda Św. Wawrzyńca dla osób zasłużonych na rzecz

rozwoju miasta Krzywiń.

6. Przemówienia zaproszonych gości

7. Część artystyczna

8. Zamknięcie sesji

9. Poczęstunek

10. Odsłonięcie pamiątkowego głazu z przesłaniem do przyszłych pokoleń - ,,Razem

Możemy Więcej”