Struktura Urzędu


Struktura Organizacyjna

 1. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy - Bartosz Kobus
 2. Skarbnik Miasta i Gminy - Honorata Krupka
 3. Referat Finansowo- Budżetowy:
  • Zastępca Skarbnika Miasta i Gminy – Alina Stróżyńska
  • Kierownik Referatu - Grażyna Żak
  • Stanowiska d/s:
   • poboru podatków i opłat - Aleksandra Jagodzińska
   • kadr i płac - Elżbieta Dembska
   • księgowości budżetowej - Irena Lampasiak
   • księgowości budżetowej - Izabela Dusza
   • księgowości i zaświadczeń – Lidia Piotrowiak
   • kasa – Marta Strugała
 4. Referat Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej:
  • Kierownik Referatu - Maciej Gubański
  • Stanowiska d/s:
   • gospodarki komunalnej i przestrzennej - Krzysztof Ostrowski
   • rolnych i ochrony środowiska – Jacek Porankiewicz
   • inwestycji i remontów - Andrzej Dembski
   • gospodarki nieruchomościami - Tomasz Fecak
 5. Referat Oświatowo-Administracyjny:
  • Kierownik Referatu - Jolanta Bilska
  • Zastępca Kierownika Referatu - AgnieszkaSzczerbal
  • Stanowiska d/s:
   • sekretariatu – Monika Roszkiewicz
   • rozwoju gospodarczego - Barbara Matyjaszczyk
   • promocji - Arkadiusz Kaczmarek
   • obsługi biura rady - Mateusz Nejranowski
   • informatyk - Mariusz Homenko
   Obsługa urzędu:
  • kierowcy - Mariusz Ślusarek, Jan Musielak
  • sprzątaczki - Izabela Piotrowska, Iwona Hofman, Justyna Migacz
 6. Samodzielne Stanowiska Pracy:
  • Obsługa prawna – Andrzej Skibiński
  • Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe - Barbara Matyjaszczyk
  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Lidia Piotrowiak
 7. Urząd Stanu Cywilnego
  • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Zofia Marciniak
  • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Sylwia Konieczna
  • Stanowisko d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych – Sylwia Konieczna 
 8. Referat Służb Technicznych
  • Kierownik Referatu - Henryk Kolan
  • Pracownicy gospodarczy - Anatol Łaniecki, Wojciech Nowak, Jan Krawczyk