Opublikowano: 19 kwietnia 2017

Posprzątali Cichowo


Posprzątali Cichowo

Z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej, kilkunastoosobowa grupa mieszkańców postanowiła w sobotnie przedpołudnie posprzątać Cichowo. Obok wymiernych korzyści – usunięto sporo śmieci - sprzątanie przyczyniło się do zintegrowania sporej grupy mieszkańców, która po uporaniu się z zadanie spotkała się przy ognisku.