Opublikowano: 27 lutego 2017

Numery porządkowe nieruchomości


Według nowo obowiązujących przepisów na tabliczce oprócz numeru porządkowego winna być zamieszczona również nazwa ulicy lub nazwa miejscowości zgodnie z zamieszczonym niżej wzorem (patrz załącznik). Niezastosowanie się przez właściciela nieruchomości do nowych przepisów stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń z dnia 20 maja 1971r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1094 ze zmianami)  zagrożone karą grzywny do 250 zł  lub  karą nagany.

 

                                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                                                                (-)   Jacek Nowak


Pliki do pobrania: