Opublikowano: 16 marca 2017

Gmina Krzywiń w PSORW !


Gmina Krzywiń w PSORW !

8 lutego 2017 roku radni Rady Miejskiej Krzywinia jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia.

Uzasadnienie do podjętej uchwały Rady Miejskiej Krzywinia brzmi następująco:

,,Gmina Krzywiń należy do liderów procesu odnowy wsi w południowej Wielkopolsce. Lokalni liderzy potrafią jednoczyć mieszkańców w działaniach na rzecz poprawy jakości i standardów życia mieszkańców. Lokalne społeczności potrafią właściwie gospodarować mieniem, dbając i nadając nowe funkcje w przestrzeni publicznej. Miejsca, które tworzone są w ramach odnowy wsi na terenie gminy zmieniają wizerunek naszej wspólnoty. 

Odnowa wsi wpisuje się idealnie w rozwój turystyki agroturystycznej, pielgrzymkowej oraz wzbogaca szlaki turystyczne przecinające gminę Krzywiń. W procesie który nadal trwa, nadszedł czas na realizację kolejnego etapu rozwoju w ramach odnowy wsi, czyli przystąpienia do stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, które oprócz wymiany dobrych praktyk z innymi samorządami z terenu całej Polski, będzie zabiegać i aplikować o nowe środki zewnętrzne na rozwój i promocję już istniejącej bazy stworzonej na fundamentach procesu odnowy wsi jako wspólny produkt czy oferta. Jednym z celów działalności stowarzyszenia jest powstanie prestiżowej certyfikowanej sieci Najciekawszych Wsi. Planowane działania, cele oraz metody są odzwierciedlone w statucie Stowarzyszenia, które doskonale wpisują się w cele strategiczne naszej gminy.”

Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi to przede wszystkim miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Powstała 11 marca 2013 roku na wzór elitarnych sieci w wielu państwach europejskich. Zrzesza gminy z całej Polski, których priorytetem w strategii rozwoju jest przede wszystkim chęć modernizacji i rozwoju polskiej wsi oraz potrzeba inspiracji oraz nowych doświadczeń płynąca z obszarów wiejskich z rożnych regionów Polski.

13 marca 2017 roku do Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi została przyjęta Gmina Krzywiń. Ponad 90 slajdową prezentację nt. procesu odnowy wsi i rozwoju gminy Krzywiń przedstawił członkom Stowarzyszenia, Z-ca Burmistrza Bartosz Kobus, pełniący w naszej gminie jednocześnie funkcję Gminnego Koordynatora Odnowy Wsi. Więcej informacji o Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi znajdziecie Państwo pod adresem http://www.psorw.odnowawsi.pl.

Pomysł utworzenia Sieci zrodził się w październiku 2012 r. w Prószkowie (woj. opolskie) podczas obchodów 15-lecia Odnowy Wsi w Polsce. Wówczas zawiązała się grupa inicjatywna (złożona z gmin: Czarna Dąbrówka, Dzierżoniów, Gogolin, Gniewino, Popielów i Strumień), która podjęła decyzję o organizacji spotkania założycielskiego w marcu 2013r. w gminie Strumień. (MN)