Opublikowano: 13 czerwca 2017

Drogi po naprawach.


Drogi po naprawach.

W 9 sołectwach pojawiła się tzw. równiarka, która poprawiła stan dróg gruntowych, dojazdowych do pól rolnych. W większości wydatek został tutaj pokryty z środków skierowanych w ramach funduszu sołeckiego. 

Naprawiono solidnie drogi m.in. na os. Witosa w Jerce, Łuszkowie, Krzywiniu (ul. Spokojna, os. Sportowe, ul. Ogrodowa), Starym Dębcu.

red.