Aktualności


We wtorek, 25 lipca br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu odbędzie się spotkanie przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krzywiń z kierownictwem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w Lesznie. Jednym z elementów narady będą warsztaty z zakresu księgowo-prawnych aspektów funkcjonowania OSP. Szczegółowe informacje na plakacie.