Opublikowano: 17 maja 2017

90 urodziny Pani Mieczysławy Kuśnierek z Krzywinia


90 urodziny Pani  Mieczysławy Kuśnierek z Krzywinia

Pani Mieczysława Kuśnierek, nazwisko rodowe Naskręt, urodziła się dnia 16 kwietnia 1927 roku, w Mórce, jej rodzicami byli Józef Naskręt i Katarzyna Naskręt, nazwisko rodowe Latosi. Pani Mieczysława przez całe swoje dorosłe życie mieszkała w Krzywiniu. Przez długie lata pracowała jako sprzątaczka, najpierw w miejscowej szkole, później, aż do emerytury w roku 1987 pracowała w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu. Dorobek rodzinny Pani Mieczysławy to: jeden syn, jedna wnuczka i jedna prawnuczka.   

Pan Burmistrz  przekazał na ręce jubilatki gratulacje oraz najlepsze życzenia zdrowia, pogody ducha, a także tego aby mogła przeżyć jeszcze wiele  lat w otoczeniu życzliwych osób. (ZM)